Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty viim. 07.12.2021


Rekisterinpitäjä ja tämän yhteystiedot

Rekisterin nimi: Kirjosarven asiakasrekisteri

Yritys: Kirjosarvi (y-tunnus: 2962018-2)

Yhteyshenkilö: Minna Mollgren

Osoite: Mossdalintie 38, 25700 KEMIÖ

Sähköposti: info@kirjosarvi.fi

Puh.nro: 0400 879182


Finqu Oy toimii tietojen käsittelijänä (processor) verkkokauppa-alustan ylläpitäjänä.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta ym. verkkokaupassa asioimista helpottavaa ja mahdollistavaa tietoa.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa ja tarvittaessa muita tietoja näihin liittyen.


Mistä tiedot tulee?

Rekisteriin tallennetut tiedot tulee asiakkaalta joko tilauksen yhteydessä tai muussa tilanteessa missä asiakas luovuttaa tietojaan kuten puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa jne.

Sivulla on myös käytössä evästeitä jotka mahdollistaa verkkokaupassa asioinnin. Evästeet pähkinänkuoressa: Kun vierailet sivustolla tämä lähettää tietokoneellesi/vastaavalle tunnistuskoodin jota verkkokauppa käyttää tunnistaakseen yhden sivulla asioivan profiilin. Tämän profiilin, jota ei yhdistetä esim. nimeesi, valintoja kuten käytetty kieli ja miten sivustolla liikkuminen tapahtuu auttaa meitä muotoilemaan sivuja ja käytäntöjämme jotta asiointi olisi mahdollisimman sujuvaa. Evästeistä pääsee halutessaan eroon esim. selaimen asetusten kautta, mutta tällöin ei ole minkäänlaista takuuta verkkokaupan toimivuudesta.


Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteen hoitamiseen

 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn sekä arkistointiin

 • Tilastollisiin tarkoituksiin

 • Markkinointitarkoituksiin

 • Tilaukseen liittyvien ongelmatilanteitten ratkomiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuus arvioidaan säännöllisesti ja poistetaan/tuhotaan jos niitten säilyttäminen ei ole enää tarpeellista. Joitain tietoja tulee lain mukaan säilyttää kauemmin, esim. liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto tulee säilyttää 6 vuotta.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka, analytiikka, viestintä ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Näihin kuuluu esim. Posti (tilauksen lähettämistä varten) sekä Google analytics.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkokaupan toimintaa varten kerätyt henkilötiedot säilytetään suojatuissa järjestelmissä, joihin pääsy on rajattu ja jonne vaaditaan erillinen kirjautuminen tai muu tunnistautuminen. Yrityksessä on käytössä tietosuojakäytäntöjä joihin kuuluu m.m. säännöllinen tietojen ja tapahtumien arviointi ja tietoturvan kehittäminen sekä päivittäminen.


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Sinulla ei ole aina kaikkia oikeuksia, jokainen tilanne käsitellään erikseen.