Köpvillkor

Villkor

Kirjosarvis nätbutik (2962018-2, Mossdalsvägen 38, 25700 KIMITO, 0400879182, info@kirjosarvi.fi ) säljer produkter till myndiga privatpersoner i Finland. Alla priser innehåller 24%moms. Kirjosarvi förbehåller rätten att ändra priser och försändelsekostnader. Kunden väntas ha bekantat sig med, samt bundit sig vid de aktuella villkoren innan beställning.


Att beställa

Produkterna beställs via nätbutiken genom att lägga dem i varukorgen och genomföra köpaktionen med önskat betalningssätt. All kundinformation behandlas konfidentiellt, information som getts vid beställning används endast för att fullborda beställningen samt för att lösa problem i samband med beställningen om inget annat nämns. Vi förbehåller rätten att annullera en beställning om och när vi anser det nödvändigt.

Produkter beställda via andra kanaler följer samma villkor om annat inte nämnts.

Betalning

Betalningen sker huvudsakligen via Klarna Checkout. Klarna Checkout erbjuder följande betalningssätt:

-Betala nu (Pay Now) - Du kan betala i samband med köpet via nätbank eller med kort.

-Betala senare (Pay Later) - Du kan välja räkning med 14dagars betalningstid

-Betala i delar (Slice It) - Du kan också välja att betala med kredit, uppdelat i rater


Du hittat Klarna Checkouts villkor för betalning med kredit på adressen https://www.klarna.com/fi/ehdot/ ( fi och sve)

Vid beställningar gjorda via andra kanaler bestäms betalningssätt mellan parterna.

Beställnings- och betalningsbekräftelse

Efter att du fullbordat beställningen i nätbutiken får du beställningsbekräftelsen per e-post. All bekräftelse och meddelanden angående din beställning kräver att du gett din e-postadress vid beställningstillfället. 


Leverans och -kostnader

I samband med köpet kan du kontrollera valda leveransätt och -kostnader. Din beställning skickas via Posti med försändelsekod. För tillfället skickas beställningarna som postpaket till valda utläminingsställe, observera att Klarna Checkouts villkor kräver att varorna skickas till det av fraktbolagets utlämningsställen som ligger närmast den godkända leveransadressen eller inom ett område av 10 km från den godkända leveransadressen.

 OBS! Om du inte hämtar ut försändelsen och paketet returneras till sändaren tillkommer kostnader som täcker returneringen. Kom ihåg att posten förvarar paketen i högst 7 dagar. 


Leverans

Leveranstiderna i Finland är, beroende på beställning och valda leveranssätt, ungefär 3-6 vardagar. Om en specifik produkt har annan leveranstid meddelas detta i produktens beskrivning. Vi svarar inte för förseningar och andra olägenheter orsakade av någon form av force majeure. Undantag i leveranstiderna meddelas på Kirjosarvis framsida. Under säsongstider, som jul, bör du förbereda dig på längre leveranstider på grund av rusning inom postväsendet och överfyllda automater.


Ångerrätt


Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, men jag uppskattar informationen som ett sätt att förbättra mina tjänster. Ångerrätten gäller inte produkter som är tillverkade på kundens beställning eller på annat vis ändrats på kundens begäran. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då varan togs emot, eller vid tjänsteavtal eller avtal om elektronisk leverans av digitalt innehåll efter 14 dagar från datumet då avtalet ingicks.


Vill du utöva ångerrätten ska du till näringsidkaren ( Kirjosarvi,2962018-2, Mossdalsvägen 38,25700 KIMITO, 0400879182, info@kirjosarvi.fi )  skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post eller e-post). Följande information bör finnas i meddelandet:

  • Till :Kirjosarvi, Mossdalsvägen 38 ,25700 KIMITO, 0400879182, info@kirjosarvi.fi
  • Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt köpeavtal avseende följande varor / tjänster:
  • Beställdes den /mottogs den (vid köp av digital produkt behövs inte mottagningsdatum):
  • Konsumentens namn:
  • Konsumentens adress:
  • Konsumentens underskrift (endast om denna blankett fylls i på papper):
  • Datum:

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

OBS! Om du inte hämtar ut försändelsen och paketet returneras till sändaren tillkommer kostnader som täcker returneringen. Kom ihåg att posten förvarar paketen i högst 7 dagar.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar efter det att vi mottagit meddelandet om frånträde förutsagt att kraven för ångerrätten uppfylls och produkterna returnerats till försäljaren eller bevisligen skickats till försäljaren.


Vi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som du själv har använt vid den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. Vi får hålla inne med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller tills du på pålitligt vis visat att du återsänt varan.


Du ska återsända varan till oss utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då meddelandet om frånträde lämnades. Produkterna bör återsändas i ursprungligt skick och i den ursprungliga förpackningen. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan fjortondagarsperioden löpt ut.
Kunden svarar för de direkta kostnaderna för återsändandet av varan (Posten, s-paket) Kostnaderna uppskattas till cirka 5.90euro.


Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion (på samma sätt som man skulle göra i en fysisk butik).


Vid avtal som gäller utförande av andra tjänster än leverans av digitalt innehåll: Om du bett att tjänsterna ska börja utföras före ångerfristens utgång, ska du betala en skälig ersättning för den prestation som för att uppfylla avtalet har utförts innan meddelandet om frånträde lämnades. Exempel: om du köpt en kurs och deltagit i 3/7 sessioner före du utnyttjar din ångerrätt är du skyldig att betala för de tjänsterna du redan använt om inte annat nämnts.

Om problem uppstår

Om paketet försvunnit eller innehållet skadats under leveransen, eller produkten inte motsvarar din beställning bör du meddela om felet skriftligt till tidigare nämnda e-post eller adress inom 14 dagar. Om paketet skadats eller försvunnit under leverans (Posti) bör problemet rapporteras till Posti så fort som möjligt och vid behov en reklamation göras. Möjliga tvister löses i första hand genom diskussion, vid behov kontaktas konsumentskyddet eller motsvarande instanser beroende på tvistens art.


Kundbetjäning

Om du möter problem vid beställning eller leverans  kontakta kundservicen så hjälper vi så fort som möjligt. Vänligen se Ta kontakt-sidan för information om hur du kan ta kontakt.